Проекти от ЕС в областта на езиковото обучение

В наши дни познанията по един чужд език не са единственото, към което трябва да се стреми всеки млад, мотивиран и стремящ се към развитие човек. Езиковите форми на обучение не спират да се разраствате и да се адаптират към различните възрасти и хора. Познания по един чужд език са повече от необходимост, затова и много хора днес не спират своята еволюция до тук. За всички тях европейските програми предлагат богат избор от обучения на различни езици и с приоритет масово говоримите, европейски езици, сред които е и английския. С познания и владеене на един език човек се чувства далеч по-уверен, а когато има познания на два и повече чужди езика, то полето от възможности пред него е необятно.

Настоящите европейски програми за езиковото обучение имат за цел да обхванат най-голям рой младежи. Те се фокусират над приоритетите за 2015 г., които: включват редица елементи. Сред тях с приоритет са:

Влиянието на чуждоезиковото обучение по социално включване и спорта

Езиково образование в сферата на научните и техническите дисциплини

Комуникативна компетентност, особено във втория чужд език, чиято церемония по награждаването ще се състои по време на конференцията творческите обучения. Такова се очаква да се проведе през септември тази година. Предизвикателствата, пред които днешната младеж се изправя са мотивиращи, вълнуващи и обогатяващи познанията в различните аспекти.
(още…)

Повече

Доброволчеството в теб – програма от ЕС

Бихте ли искали да работите като доброволци и да опитате нещо ново на този етап. Ако сте на възраст между 16-22 години, то навярно това ще събуди интереса у много от вас.

Нова програма за младежки обмен, наречена доброволчеството в теб дава тази възможност. С нея доброволците кандидати могат да се научат не само за възможностите за доброволческа дейност в цяла Европа, но и ще опитат от първа ръка различните форми на взаимодействие.

Програмата има за цел да даде уникална възможност на кандидатите да се запознаят с възможностите за доброволческа дейност. Отговори на въпроси от типа на: Какво доброволчеството ще доведе до тяхното обкръжение? И какво доброволчество може да доведе до вас? Откриването на доброволеца в себе си! Са само част от цялата идея на инициативата.

За всички, които се чувстват уморени да седят около Facebook и предпочитат нещо, което активно е създадено. За всички онези, които смятат, че в техния район, нищо не се случва, или че малко инициативи се случват? За всички, които искат да се отрази света около тях, но не знаят откъде да започнат.

Този проект е готов за младите хора (предимно), на възраст 16-22 години, които искат техния роден регион, да се промени с нещо, но може би не знаят откъде да започнат. Доброволчеството е един от начините да се включат активно и да създават възможности за обогатяване на другите и най-вече себе си. Доброволчеството като проект на ЕС носи възможност на младите хора да научат повече за възможностите на доброволчеството като (местни събития, международни проекти възможност за дългосрочно доброволческо в чужбина по Европейска доброволческа служба и т.н.
(още…)

Повече