Проекти от ЕС в областта на езиковото обучение

В наши дни познанията по един чужд език не са единственото, към което трябва да се стреми всеки млад, мотивиран и стремящ се към развитие човек. Езиковите форми на обучение не спират да се разраствате и да се адаптират към различните възрасти и хора. Познания по един чужд език са повече от необходимост, затова и много хора днес не спират своята еволюция до тук. За всички тях европейските програми предлагат богат избор от обучения на различни езици и с приоритет масово говоримите, европейски езици, сред които е и английския. С познания и владеене на един език човек се чувства далеч по-уверен, а когато има познания на два и повече чужди езика, то полето от възможности пред него е необятно.

 

Настоящите европейски програми за езиковото обучение имат за цел да обхванат най-голям рой младежи. Те се фокусират над приоритетите за 2015 г., които: включват редица елементи. Сред тях с приоритет са:

 

Влиянието на чуждоезиковото обучение по социално включване и спорта

 

Езиково образование в сферата на научните и техническите дисциплини

 

Комуникативна компетентност, особено във втория чужд език, чиято церемония по награждаването ще се състои по време на конференцията творческите обучения. Такова се очаква да се проведе през септември тази година. Предизвикателствата, пред които днешната младеж се изправя са мотивиращи, вълнуващи и обогатяващи познанията в различните аспекти.

 

Целите и задачите пред, които се изправят участниците са свързани с призоваване на всички изпълнители за международно сътрудничество и интересни езикови проекти на цените Европейски езиков знак. Наградите са предоставени на всеки иновативен проект в областта на езиковото обучение, което отговаря на критериите и един от приоритетите за 2015 година.

 

Програмите могат да се справят с проекти по прилагане вече очевидни резултати или успешно завършени проекти (но не по-късно от три години, считано от края).