Доброволчеството в теб – програма от ЕС

Бихте ли искали да работите като доброволци и да опитате нещо ново на този етап. Ако сте на възраст между 16-22 години, то навярно това ще събуди интереса у много от вас.

 

Нова програма за младежки обмен, наречена доброволчеството в теб дава тази възможност. С нея доброволците кандидати могат да се научат не само за възможностите за доброволческа дейност в цяла Европа, но и ще опитат от първа ръка различните форми на взаимодействие.

 

Програмата има за цел да даде уникална възможност на кандидатите да се запознаят с възможностите за доброволческа дейност. Отговори на въпроси от типа на: Какво доброволчеството ще доведе до тяхното обкръжение? И какво доброволчество може да доведе до вас? Откриването на доброволеца в себе си! Са само част от цялата идея на инициативата.

 

За всички, които се чувстват уморени да седят около Facebook и предпочитат нещо, което активно е създадено. За всички онези, които смятат, че в техния район, нищо не се случва, или че малко инициативи се случват? За всички, които искат да се отрази света около тях, но не знаят откъде да започнат.

 

Този проект е готов за младите хора (предимно), на възраст 16-22 години, които искат техния роден регион, да се промени с нещо, но може би не знаят откъде да започнат. Доброволчеството е един от начините да се включат активно и да създават възможности за обогатяване на другите и най-вече себе си. Доброволчеството като проект на ЕС носи възможност на младите хора да научат повече за възможностите на доброволчеството като (местни събития, международни проекти възможност за дългосрочно доброволческо в чужбина по Европейска доброволческа служба и т.н.

 

Програмата също има за цел да посети сиропиталища, където участниците ще имат възможност да изпитат доброволчеството в практиката, тъй като подготвят програма за деца. В кулминацията на проекта се търси възможността да се измисли собствен проект, чието изпълнение да помогне на други хора и места. Най-голямото предимство е свързано с околната среда – участниците ще имат възможност да чуят идеите на своите връстници, да разберат как доброволческата работа се отразява на техни връстници и колеги в други страни от ЕС.

 

В замяна се получава така, че всеки участник може да се ангажира, независимо от опита или познания по английски език. Това е една добра възможност за всички, които искат да направят родното си място по-добро за живеене или света по-добро място за живот.